Στις 10 Μαΐου τελικά η Τακτική Γενική Συνέλευση


Τακτική Γενική Συνέλευση


logo1

Η τακτική γενική συνέλευση που είχε αρχικά οριστεί για την Κυριακή 3 Μαΐου αναβάλλεται λόγω απουσίας του Προέδρου του Σωματείου στο εξωτερικό και μεταφέρεται δια της παρούσης ανακοινώσεως για την Κυριακή 10 Μαΐου στις 19:00μμ.

Παρακαλούνται τα μέλη όπως τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου.

Τηλ. Επικοινωνίας για τακτοποίηση οφειλών:
Μάριος Κωνσταντινίδης Tηλ.: 99447702
Κώστας Λυσάνδρου Tηλ.: 99009896

ΘΕΜΑΤΑ


  1. Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία του Δ.Σ για τα πεπραγμένα της χρονιάς και το πόρισμα των ελεγκτών.
  3. Παρατηρήσεις αναφορικά με την λογοδοσία και συζήτηση πάνω σε αυτές.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ


Υποψηφιότητα δικαιούται να υποβάλει κάθε μέλος που είναι εγγεγραμμένο στους καταλόγους μελών για χρονική περίοδο άνω των 6 μηνών, έχοντας ταυτόχρονα τακτοποιημένες όλες του τις συνδρομές και υποστηρίζεται από 2 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.

Για υποβολή υποψηφιοτήτων παρακαλώ αποτείνεστε στον Γεν. Γραμματέα του σωματείου κο.Λύσανδρο Λυσάνδρου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99009896
E-mail: lysandros@lythomlaw.com, aris.fc@live.com

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή 3 Μαΐου.

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος που έχει τακτοποιημένες όλες του τις συνδρομές και είναι εγγεγραμμένο μέλος στους καταλόγους μελών τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s